Молитвослов

Благодарственные молитвы по Святом Причащении Благодарственные молитвы по Святом Причащении Prayers of Thanksgiving After Holy Communion

  • 1 Благодарственная моли́тва, 1-я Prayer 1
  • 2 Молитва 2-я, святого Василия Великого Prayer of St. Basil the Great
  • 3 Молитва 3-я, Симеона Метафраста Prayer of St. Symeon the Translator
  • 4 Молитва 4-я Prayer 4
  • 5 Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице To the Most Holy Mother of God
  • 6 ...
  • 7 Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й: Troparion to John Chrysostom, Eighth Tone
  • 8 Тропарь Василию Великому, глас 1-й Troparion to Basil the Great, First Tone
  • 9 Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й
  • 10 ...
Благодарственные молитвы по Святом Причащении Благодарственные молитвы по Святом Причащении Prayers of Thanksgiving After Holy Communion

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Glory to Thee, O God; Glory to Thee, O God; Glory to Thee, O God.

Благодарственная моли́тва, 1-я Prayer 1

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь. I thank Thee, O Lord my God, that Thou hast not rejected me, a sinner, but hast granted me to be a communicant of Thy holy Things. I thank Thee that Thou hast granted me, unworthy as I am, to partake of Thy pure and heavenly Gifts. But, O Lord, Lover of men, Who didst die for us and rise again and bestow upon us these Thy dread and life-giving Mysteries for the wellbeing and sanctification of our souls and bodies, grant that these may be even to me for the healing of my soul and body, for the averting of everything hostile, for the enlightenment of the eyes of my heart, for the peace of the powers of my soul, for unashamed faith, for sincere love, for the fullness of wisdom, for the keeping of Thy commandments, for an increase of Thy divine grace, and for familiarity with Thy Kingdom; that being kept by Them in Thy holiness I may ever remember Thy grace, and never live for myself but for Thee our Lord and Benefactor. And so when I have passed from existence here in the hope of eternal life, may I attain to everlasting rest, where the song is unceasing of those who keep festival and the joy is boundless of those who behold the ineffable beauty of Thy face. For Thou art the true desire and the unutterable gladness of those who love Thee, O Christ our God, and all creation sings of Thee throughout the ages.

Молитва 2-я, святого Василия Великого Prayer of St. Basil the Great

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Lord Christ our God, King of the ages and Creator of all, I thank Thee for all the blessings Thou hast granted me and for the communion of Thy pure and life-giving Mysteries. I pray Thee, therefore, good Lord and Lover of men, guard me under Thy protection and within the shadow of Thy wings; and grant me with a clear conscience till my last breath worthily to partake of Thy holy Things for forgiveness of sins and for life eternal. For Thou art the Bread of Life, the Source of Holiness, the Giver of all that is good, and to Thee we send up the glory, with the Father and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста Prayer of St. Symeon the Translator

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день. O Thou Who givest me willingly Thy Flesh for food,
Thou Who art fire, and burnest the unworthy,
Scorch me not, O my Maker,
But rather pass through me for the integration of my members,
Into all my joints, my affections, and my heart.
Burn up the thorns of all my sins.
Purify my soul, sanctify my mind;
Strengthen my knees and bones;
Enlighten the simplicity of my five senses.
Nail down the whole of me with Thy fear.
Ever protect, guard, and keep me
From every soul-destroying word and act.
Sanctify, purify, attune, and rule me.
Adorn me, give me understanding, and enlighten me.
Make me the habitation of Thy Spirit alone,
And no longer a habitation of sin,
That as Thy house from the entry of communion
Every evil spirit and passion may flee from me like fire.
I offer Thee as intercessors all the sanctified,
The Commanders of the Bodiless Hosts,
Thy Forerunner, the wise Apostles,
And Thy pure and immaculate Mother.
Receive their prayers, my compassionate Christ.
And make Thy slave a child of light.
For Thou alone art our sanctification, O Good One,
And the radiance of our souls,
And to Thee as our Lord and God as is right
We all give glory day and night.

Молитва 4-я Prayer 4

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х. May Thy Holy Body, O Lord Jesus Christ our God, be to me for eternal life, and Thy Precious Blood for forgiveness of sins. And may this Eucharist be to me for joy, health, and gladness. And in Thy awful second coming, make me, a sinner, worthy to stand on the right hand of Thy glory, through the intercessions of Thy holy and most pure Mother and of all Thy Saints. Amen.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице To the Most Holy Mother of God

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь. All-holy Lady, Mother of God, the light of my darkened soul, my hope and protection, my refuge and consolation, and my joy, I thank thee that thou hast made me, who am unworthy, worthy to be a communicant of the immaculate Body and precious Blood of thy Son. But do thou who didst bear the true Light enlighten the spiritual eyes of my heart. O thou who didst conceive the Source of Immortality, give life to me who am dead in sin. O thou who art the compassionately loving Mother of the merciful God, have mercy on me and give me compunction and contrition of heart, humility in my thoughts, and the recall of my reasoning powers from their captivity. And grant me till my last breath to receive without condemnation the sanctification of the Holy Mysteries for the healing of soul and body. And give me tears of repentance and confession, and of thanksgiving, that I may praise and glorify thee all the days of my life. For thou art blessed and glorified for ever. Amen.

Then the Song of Symeon is said:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля. Now lettest Thou Thy servant depart in peace, O Lord, according to Thy word. For my eyes have seen Thy salvation which Thou hast prepared in the sight of all peoples, the light of revelation for the Gentiles, and the glory of Thy people Israel.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды) Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Tрижды) Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal One, have mercy on us. (Thrice)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, wash away our sins, O Master, pardon our transgressions. O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name's sake.

Го́споди, поми́луй. (Tрижды) Господи, помилуй. (Tрижды) Lord, have mercy. (Thrice)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation; but deliver us from the evil one.

For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й: Troparion to John Chrysostom, Eighth Tone

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. Grace like a flame shining forth from thy mouth has illumined the universe, and disclosed to the world treasures of poverty, and shown us the height of humility. And as by thy own words thou teachest us, Father John Chrysostom, so intercede with the Word, Christ our God, to save our souls.

Кондак, глас 6-й: Kontakion, Sixth Tone

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я. Thou hast received divine grace from heaven, and with thy lips dost thou teach all men to adore the one God in three Persons. O John Chrysostom, most blessed Saint, we rightly praise thee; for thou art our teacher, revealing divine things.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. Theotokion: O Unfailing Intercessor of Christians, O Constant Mediatress before the Creator, despise not the cry of prayer of us sinners but, of thy goodness, come speedily to the help of us who in faith call upon thee. Hasten to offer swift intercession and prayer (for us), O Mother of God, who ever intercedest for those who honour thee.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1-й: Troparion to Basil the Great, First Tone

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз) Господи, помилуй. (12 раз) Lord, have mercy. (Twelve times)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. More honourable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, thou who in virginity didst bear God the Word, thee, true Mother of God, we magnify.

После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.